Om mig

Læge, Coach, kognitiv terapeut og master i positiv psykologi

Jeg hedder Annette Eberhardt, og jeg er uddannet læge, Master i Positiv Psykologi, coach, kognitiv terapeut, løsningsfokuseret korttidsterapeut og mindfulness terapeut.

Du skal vælge mig, fordi jeg har et helhedsorienteret perspektiv.

Min store interesse er mennesker. Hvordan mennesker fungerer, hvordan vi trives og mere specifikt, hvordan vi kommunikerer og relaterer til hinanden.
Helt ned i detaljen – hvordan mennesker tænker, føler og handler.

Jeg vil være nysgerrig på, hvad der skal til til for at hjælpe lige netop dig.

Gennem årene har jeg professionelt beskæftiget mig med en stor bredde af de kriser og udfordringer, som ethvert menneske kan møde gennem livet.

Jeg har arbejdet som læge i 10 år på hospitaler bl.a. inden for ortopædkirurgi, pædiatri, psykiatri samt intern medicin.

I medicinalbranchen har jeg som læge beskæftiget mig med salg/marketing, kliniske forsøg og pharmacoviligance.

Gennem 11 år har jeg som afdelingslæge arbejdet med afhængighed og misbrug i rådgivningscentre dels i Københavns Kommune og dels i Frederiksberg Kommune.

Mit virke som læge har været grundpillen i mit ønske om at hjælpe mennesker og har åbnet op for mine videreuddannelser inden for det psykologiske felt, coaching, mindfulness, relationer og kommunikation.

Master i positiv psykologi, MOPP, fra Århus Universitet. Positiv psykologi omhandler studiet af positive følelser, positive træk og   positive institutioner.

Positiv psykologi er det videnskabelige studie af glæde, velbefindende samt optimale tilstande, funktioner og processer.

Positiv psykologi fokuserer på forebyggelse, sundhedsfremme og udvikling. Positiv psykologi ser på trivsel og det behagelige, engagerede og meningsfulde liv.

Kognitiv terapeut – etårig uddannelse for læger og psykologer Region Hovedstaden. Kognitiv terapi er evidensbaseret og behandlingen retter sig mod problemløsning og sammenhængen mellem tanker, følelser, kropfornemmelser og handling.

Måden du tænker på er udgangspunktet i kognitiv terapi, da dine tanker påvirker dine følelser og styrer dine handlinger.

Certificeret life og business coach fra Sofia Manning Coaching handler om at hjælpe andre til forandring. Hjælpe mennesker til at finde ud af, hvad de vil med deres liv. Hvordan de kan skabe og leve det liv, som de virkeligt ønsker. 

Det handler om nuet og fremtiden, det er klienten, der definerer målet og coachen, der stiller spørgsmålene og samtidigt motiverer og styrker klienten til at opnå sine mål.

Mindfulness baseret kognitiv terapi fra Kognitiv Center Fyn. Mindfulness handler om at være til stede og nærværende. Mindfulness er en måde at være i nuet på med en accept af de tanker og følelser du har.

Det er en effektiv kombination til kognitiv terapi, da mindfulness på en anden måde lærer dig at forholde dig til tanker og følelser på.

Du skal vælge et forløb hos mig, fordi jeg favner det hele menneske.

Hvem er jeg?

Jeg er gift og har tre voksne børn og indtil videre et barnebarn. Jeg har set meget af verden. Senest har vi som familie sejlet i knapt et år, hvor vi bl.a. krydsede Atlanterhavet.