Hvordan Føles Stress

At gå ned med stress kan føles som at blive kørt over af en damptromle. Du er rent ud sagt flad både fysisk og psykisk, og dit adfærdsmønster ændres.

Hvordan stresssymptomer kommer til udtryk og i hvilken grad er individuelt.

Du kan være mest påvirket af fysiske symptomer som at være anspændt, have hovedpine eller ondt i maven. Svimmelhed, øget svedtendens, og nedsat appetit kan du også være ramt af, og du kan have indre uro, hjertebanken og have lettere ved at få infektioner.

Hvis du er mest plaget af psykiske symptomer, kan du være trist, føle dig meget træt, irritabel, angst og have svært ved at huske og ved at koncentrere dig.

Du har ikke lyst til noget, og din humoristiske sans er nedsat eller næsten helt forsvundet.

Adfærdsmæssigt kan du have svært ved at sove og ved at engagere dig i noget.

Du er mere ubeslutsom og har nedsat præstationsevne. Din lunte er kort, og du kan reagere mere aggressivt.

Dit forbrug og behov for stimulanser i form af kaffe, cola, cigaretter eller alkohol kan være øget, og du kan have et større sygefravær.

Lær dine stresssignaler at kende, så du kan reagere i tide. Signalerne kommer fra din krop og er et tegn på, at noget er galt, og at du skal handle.

Evolutionsmæssigt set har du som en overlevelsesmekanisme udviklet en evne til at kunne reagere på fare med et kortvarigt stressrespons, så du kan mobilisere et mentalt beredskab og har energi til at håndtere kritiske og farefulde situationer og kan skaffe føde.

Er du udsat for stress i en længere periode bliver det en belastning for kroppen, og hvis belastningen er meget stor, så kan risikoen for stressbetingede sygdom øges.

Hvordan skelner du mellem at have travlt eller at være stresset?

Travlhed er præget af lyst og engagement og giver energi. Når du har fuldført opgaven, har du lyst til at fejre, at du er lykkedes og er blevet færdig i tide.

Når du er stresset, er du anspændt, har ikke nogen lyst og ingen glæde ved at have gennemført opgaverne. Du er i stedet fokuseret på at holde ud, klare dagen og de kommende opgaver.

Ved langvarig stress overser du hyppigt faresignalerne og får ikke sagt fra.

Hvordan får du stress ud af kroppen?

Stress opstår, når kravene til dig bliver større end dine ressourcer.

Kravene kan være både fysiske eller psykiske og af arbejdsmæssig eller privat karakter.

Ressourcer er ud over din egen tilgang til livet også økonomi og fysisk og mentalt overskud.

Et gammelt kinesisk ordsprog siger: Når det trækker op til storm, bygger nogle mennesker læskure, mens andre bygger vindmøller.

Din egen tilgang til opgaver/udfordringer er afgørende for, om du bliver stresset af situationen. Din måde at være i verden på er vanskelig at ændre, men du kan lære at håndtere de udfordringer, du møder på en mere hensigtsmæssig facon.

Ved bl.a. at lære at have en mere positiv og konstruktiv tilgang til problemer, vil det påvirke din oplevelse af egne ressourcer i en positiv retning og få dig til tænke: Det klarer jeg, og det vil gå godt.

En negativ tilgang, hvor du tænker: Det kan jeg på ingen måde klare, vil omvendt påvirke din selvopfattelse i en negativ retning.

Og hvis du forventer, at en hændelse vil gå dårligt eller, at du ikke kan klare det, påvirker det din måde at håndtere den pågældende situation på.

Hos mental robust kan du gennem coaching og terapi lære dine stresssymptomer at kende, så du kan ændre på belastninger, prioritere opgaver og planlægge din tid, så du påvirker dit adfærdsmønster i en mere stressfri retning.

Du vil lære sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd at kende og dermed generelt kunne reagere anderledes og mere hensigtsmæssigt.

Denne sammenhæng vil endvidere give dig erfaring med at vende negative situationer til positive og mere fordelagtige.

Mindfulnessteknikker vil lære dig at skabe ro, energi, overskud og balance.

Søg hjælp

Er du i tvivl om, du har symptomer på stress, skal du søge hjælp. Forebyggelse er altid bedre end helbredelse.

Tal med venner, familie eller kollegaer. Kontakt mental robust eller henvend dig hos egen læge.

Reager i tide – så du kommer videre i livet rustet med godt kendskab til dig selv, masser af ressourcer og en kæmpe værktøjskasse.